KALASTUSMATKAILUINNOVAATIO -KILPAILU 2009

Kalastusmatkailun Osaamiskeskuksen järjestämän Suomen kalastusmatkailuinnovaatio 2009 –kilpailun voitti veneilykalastukseen liittyvä ehdotus suurelle ryhmälle soveltuvasta heittokalastusvenemallista.

Kilpailun voittaja julkistettiin Kalastus-messujen yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa 5.3.2010. Voittaja sai Suomen Messut Osuuskunnan lahjoittaman 3000 euron stipendin.

Voittaja:
Ison ryhmän heittokalastusvene säästää rahaa ja ympäristöä, Boatman Westcoast T:mi / Tero Tuulensuu www.boatman.fi

Käyttämällä vain yhtä venettä, johon koko kalastusryhmä mahtuu, säästetään useamman veneen samanaikaisen käytön aiheuttamat kustannukset ja ympäristöhaitat. Kalastusryhmän kannalta on myös mukavaa, että koko ryhmä voi olla samassa veneessä ja kaikilla on yhtäläiset kalastusmahdollisuudet.

– Voittajan myötä kilpailun raati haluaa kiinnittää huomiota kotimaiseen venesuunnitteluun, sillä kalastajilla on määrällisesti merkittävä osuus Suomen venemarkkinoilla. Innovaation toivotaan lisäävän myös kalastusoppaiden ja venevalmistajien vuoropuhelua, perustelee hallituksen puheenjohtaja Juha Kemppainen Kalastusmatkailun Osaamiskeskuksesta voittajan valintaa.

Kunniamaininta:
Kalatakuu kalastusmatkailusafarit / Simo Kemppainen

Raadin valinta kunniamaininnan saajaksi oli vuonna 2009 Kalatakuu kalastusmatkailusafarit. Kalatakuun antaminen ei ole varsinaisesti uusi innovaatio, mutta raadin mielestä se laittaa kalastusmatkailuyrittäjiin vipinää sekä nostaa opaspalveluiden laatua. Saaliin nappaaminen on se elämys, mitä kalastusmatkalta pohjimmiltaan haetaan. Kalatakuu varmistaa, että asiakkaat saavat opastetulta kalastusmatkalta vastinetta rahoilleen.

Arviointiryhmässä ovat olleet puheenjohtajana Hannu Salovaara Kalastusmatkailun osaamiskeskuksesta ja jäseninä näyttelykoordinaattori Martina Haglund Suomen Messuilta, tuotejohtaja Juha Kemppainen Haaga-Perhosta, ylijohtaja Jaakko Lehtonen Matkailun edistämiskeskuksesta (MEK), kalataloustarkastaja Kai Samanen Uudenmaan TE-keskuksesta, päätoimittaja Seppo Suuronen ERÄ-lehdestä ja tuottaja Aki Vepsäläinen Sevent Oy:stä. Raadin sihteereinä ovat toiminut hankekoordinaattori Anu Poukka ja projektiassistentti Minna Raatikainen Haaga-Perhosta.

Arviointiryhmällä on salassapitovelvollisuus ja kaikki ehdotukset on käsitelty luottamuksellisesti. Ryhmän jäsenet ja heidän perheenjäsenensä eivät itse ole voineet osallistua kilpailuun.

Innovaatiokilpailun tulosten lehdistötiedote löytyy täältä.