TUTKIMUKSET

Haaga-Perho on tutkinut Venäjältä ja Baltian maista tulevien kalastumatkailijoiden tarpeita ja toiveita Suomen kalastusmatkailupalveluille.

Suomen vetovoimatekiöiksi muodostuvat maantieteellinen läheisyys, perusvahvuudet – puhtaus, rauhallisuus ja turvallisuus, Suomen monipuolinen valikoima erilaisia kalastuskohteita ja mikä tärkeintä suhteeellinen saalisvarmuus – Suomessa voi saada kalaa!

Kehittämisen kohteita toki löytyy esim. mökkien varustetasosta, kalastuskohteista tiedottamisessa, ja myös varsinaisesta opastoiminnasta. Kulttuurien ja tapojen tuntemus sekä kielitaito nousevat esille sekä kalastuspalveluja varatessa että asiakkaan kalastuselämyksen aikana.

Työn toimeksiantajina olivat Etelä- ja Itä-Suomen kalatalousryhmät ja rahoittajina em. tahojen lisäksi Etelä-Savon ja Uudenmaan TE-keskukset. Julkisella rahoituksella toteutetun tutkimuksen raportti on
Venäläisten_Balttien_raportti_2010 (37 sivua).

KAAOS tuottaa kalastusmatkailusta erilaisia tutkimuksia.

Vuoden 2008 kalastusmatkailuseminaarissa esiteltiin kalastusmatkailutotteiden vientiin liittyvän kyselyn tulokset.
Kysely järjestettiin seminaari-ilmoittautumisten yhteydessä.

Kalastusmatkailutoimijat nimesivät seuraavat kansainvälistymiseen liittyvät kehittämistarpeet markkinoinnin ja palvelutuotteiden osalta:

MARKKINOINTI/ VIENTI:

– yhteiset markkinointi ja vientiponnistelut venäjänkielisiin maihin.
Muista valtioista ei koskaan ole tullut kuin rupia käsiin
– näkyvyyttä lisättävä etenkin netissä
– asiakassegmentoinnin parempi hallinta. Ei hehtaaripyssyä, vaan
fokusta
– ulkomailla Matkailutapahtumiin osallistuminen
– varausjärjestelmien kehittäminen
– kunnon markkinointi puuttuu usealta alueelta
– yhteistyökumppanit ulkomailla

TUOTTEET:

– asiakaslähtöisemmät tuotteet ja paketoidut kokonaisuudet
– mielenkiintoiset, erityisesti Suomea kalastusmatkailumaana esiintuovat tuotteet
– hintataso kilpailukykyiseksi, kalastusmahdollisuuksien ja -muotojen kehittäminen
– yhteiset selkeästi markkinoitavat tuotepaketit

Koko yhteenvedon kyselystä löydät täältä.