VUODEN 2015 KALASTUSMATKAILUYRITYS -KILPAILU

Pääpalkinto 3.000 euroa!

Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry. yhteistyökumppaneineen haluaakehittää Suomen kalastusmatkailua. Kutsumme kaikkia kalastusmatkailusta kiinnostuneita henkilöitä osallistumaan Vuoden 2015 kalastusmatkailuyritys – kilpailuun. Esimerkillistä toimintaa osoittaneelle kilpailun voittajalle myönnetään VisitFinlandin lahjoittama 3.000 euron palkinto.

Vuoden kalastusmatkailuyritys -palkinnon hakumenettely on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille tahoille, niin yksityisille henkilöille, ryhmille, yrityksille kuin yhteisöillekin. Osallistuvien yksityishenkilöiden täytyy olla vähintään 18 vuotta täyttäneitä.

Palkintoa voi hakea joko yritys itselleen tai sitä voi kuka tahansa ulkopuolinen ehdottaa hyväksi havaitsemalleen kohteelle. Perusteltuja ehdotuksia voi tehdä useampiakin.

Kilpailun tavoitteena on etsiä ja palkita

– innovaatio- ja kehityskyvyltään,

– kekseliäiltä markkinointiponnistuksiltaan,

– kestävän kehityksen mukaisilta ympäristö- ja laatunormeiltaan,

– ohjelmatarjonnaltaan,

– palvelukonseptiltaan ja -alttiudeltaan,

– medianäkyvyydeltään

– monipuoliselta kielitaidoltaan ja/tai

– yleiseltä toiminta-ajatukseltaan

poikkeuksellisen mallikkaita kalastusmatkailuyrityksiä, joiden esimerkin avulla voidaan lisätä kalastusmatkailun houkuttelevuutta ja edistää laajemminkin kalastusta harrastuksena Suomessa.

Palkittava kalastusmatkailuyritys voi olla liikevaihdoltaan iso tai pieni, yhden hengen opaspalvelu tai monikymmenpäinen majoitus/ohjelmayritys, joka tarjoaa kalastuksesta kiinnostuneille asiakkailleen kalastuspalveluja. Se voi olla keskittynyt kotimaisten tai ulkomaalaisten kalastusmatkailijoiden palvelemiseen. Yrityksen palveluvalikossa voi olla äärimmäisen erikoistuneiden kalastajaryhmien opastaminen tai monipuolisten, laajalle yleisölle tarkoitettujen kalastusmahdollisuuksien tarjoaminen jne.

Arviointiryhmässä ovat Excecutive Vice President Jaakko Lehtonen VisitFinlandista puheenjohtajana ja jäseninä Kai Samanen, Juha Kemppainen ja Seppo Suuronen Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry:stä, tiedottaja Jaana Vetikko Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöstä, tuottaja Aki Vepsäläinen Sevent Oy:stä, tutkimuspäällikkö Petteri Ohtonen Haaga-Perhosta ja kalastusopas Mika Vornanen Haukikoira Oy:stä. Arviointiryhmä voi jakaa myös kunniamainintoja harkintansa mukaan. Päätöksiin ei voi hakea muutosta. Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry:llä on oikeus julkistaa palkittavat ja tarvittaessa jättää palkitsematta yhtään ehdotusta.

Palkinnon voittaja julkistetaan Kalastus 2015 – messujen yhteydessä 6. maaliskuuta 2015 Helsingin Messukeskuksessa.

Tietoja Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry:n aiemmin järjestämistä Kalastusmatkailun innovaatiokilpailuista ja niiden voittajista on julkaistu www.suomenkalastusmatkailu.fi -sivustolla.

Lisätietoja antavat:

Juha Kemppainen, 050 505 5369,