2012 Innovaatiokilpailu

Kalastusmatkailun innovaatiokilpailu 2012 tulokset

Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry:n järjestämään innovaatiokilpailuun
saapui 24 ehdotusta yleissarjaan ja viisi ehdotusta Paras www-sivusto -sarjaan.

Tällä vuosittain järjestettävällä kilpailulla on tarkoitus hakea uudenlaisia kotimaista
kalastusmatkailua edistäviä ja sitä tukevia tuote-, liiketoiminta- ja
palveluinnovaatioita.

Tuomaristo piti monia saapuneita ehdotuksia erittäin mielenkiintoisina, ideoiltaan nykyaikaan sopivina, esimerkillisinä ja  monenlaisia uusia ajatuksia herättävinä.

Yleisen sarjan pääpainona oli tällä kertaa löytää erityisesti mökkilomailuun ja -vuokraukseen liittyviä  kalastuspalveluinnovaatioita. Niitä kertyikin useita ja lähes kaikille niille  oli yhteistä ajatus siitä, että parhaimpaan tulokseen päästään majoitusta
tarjoavan yrityksen ja paikallisen kalastusopaspalvelun yhteistoiminnalla,
asiakkaalle tavalla tai toisella tarjottavalla riittävällä  kalastusvälineistöllä ja sallittuja kalastustapoja ja otollisia kalapaikkoja  selventävällä informaatiolla.

Tuomaristo haluaa muistuttaa,  että mökkiloman lunastaneelle asiakkaalle voidaan helpoimmillaan ja  halvimmillaan luovuttaa eräänlaisena käyntikorttina edullinen, yrityksen  nimellä varustettu onkivapa onkilaitteineen kaupan päälle. Paitsi että se on
hyödyllinen kalastusväline, se myös muistuttaa lahjan antajasta pitkään.

Painotuksesta huolimatta tuomaristo päätyi kuitenkin valitsemaan yleisen sarjan voittajaksi ja Suomen Messusäätiön lahjoittaman 3.000 euron  pääpalkinnon saajaksi innovaatioehdotuksen, jossa kalastuselämyksiä tarjoamalla  pyritään tukemaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä. Kyse on mitä  haastavimmasta yhteiskunnallisesta ongelmasta ja tulokset maailmalta  samankaltaisesta toiminnasta ovat olleet myönteisiä. Innovaation kehittäjä on  nuoriso-ohjaaja Otto Blomqvist Palokasta  Keski-Suomesta.

Kalastus  vetovoimatekijäksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä

Kilpailun voittaneessa  innovaatiossa esitetään perustettavaksi yritys, jonka tarkoituksena on tarjota  nuorten ja lasten sekä perheiden parissa toimiville tahoille
kalastusohjelmapalveluita.

Voittanut ehdotus  sisältää merkittävän laajan ja tärkeän yhteiskunnallisen toimintakonseptin,  jolla voidaan edistäää eri toimijoiden yhteistyötä erityisesti ehkäistäessä  nuoria uhkaavaa syrjäytymistä. Potentiaalisia yhteistyötahoja olisivat mm.
kunnalliset ja yksityiset lasten/nuorisokodit, kunnallinen nuorisotyö,  seurakuntien nuorisotyö, nuorisojärjestöt sekä muut nuorison hyvinvoinnista  huolestuneet ja huolehtivat yhteisöt.

Tuomariston mielestä  kalastusmatkailussa toimivat erityisosaajat ja oppaat, joita on laajasti  koulutettu viime vuosina, sekä lukuisten kalastusseurojen osaaminen voisivat
verkottua tiiviimmäksi kokonaisuudeksi nk. kolmannen sektorin sisällä  yrityslähtöisesti. Tämä helpottaisi myös toiminnalle tukea antavien tahojen nykyistä  parempaa mukanaoloa.

Kalastus on havaittu  harvinaisen tehokkaaksi vetovoimatekijäksi syrjäytyneiden nuorten kohdalla.  Lähellä luontoa tapahtuva ryhmässä toimiminen ja aito sosiaalinen kontakti sekä  terveet elämäntavat tukevat nuoren kasvua.

Kalastus merkitsee  nuorille juuri sitä oikeaa mielekästä tekemistä mielenkiintoisia elämyksiä  tarjoavassa ympäristössä. Kalastuksen aitous aktiviteettinä ja maamme hyvät lähikalastusmahdollisuudet  ovat voittaneessa ehdotuksessa yhdistettävissä pienin kustannuksin, mutta  erittäin tehokkaalla tavalla.

Luontokokemuksen myönteistä vaikutusta ihmiselle kutsutaan elpymiseksi.
Kalastuksessa elvyttävyys tapahtuu nopeasti, tehokkaasti ja jopa tahdosta
riippumatta. Syrjäytymisen kokemisen vähentämisessä kalastukseen liittyvät
elämykset antavat edellytyksiä myönteisen minäkuvan kehittämiselle. Kalastus on
vastapainoa nuorten kokemalle kaoottisuudelle, hajoamisen tunteelle, kontrollin
menetykselle ja mielen pirstaleisuudelle. Tästä syystä voittanut konsepti on
raadin mielestä innovatiivinen juuri tässä ajassa.

Kymi Fishingillä paras www-sivustokokonaisuus

Internet ja yhä selvemmin myös ns. sosiaalinen media facebookeineen ja
twittereineen ovat oleellisia osia kalastusmatkailupalvelujen  markkinointikonseptissa. Siksi Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry on halunnut  painottaa tätä asiaa järjestämällä innovaatiokilpailussa kahtena viime vuotena  erillisen Paras www-sivusto / sosiaalinen media -sarjan.

Tänä vuonna sarjaan osallistuneet sivustot olivat ainakin joiltakin  osa-alueiltaan niin esimerkillisesti toteutettuja, että niistä voisivat muutkin  alan yritykset ottaa mallia ja ideoita omien sivustojensa kehittämisessä.

Facebook-päivitysten yhdistäminen yrityksen kotisivuille  (www.tr-kalastus.fi), upeasti kuvitetun nettilehden julkaiseminen osana  yrityksen kotisivuja (www.graylinland.com) ja yhden alueen kalastusmatkailu- ja  majoituspalveluyritysten yhteisesiintyminen (Kuusamon kalastusalueen  www.uistin.net) ovat juuri sellaisia elementtejä.

Tuomariston yksimielisellä päätöksellä Matkailun edistämiskeskuksen  lahjoittama 1.000 euron kannustuspalkinto luovutetaan kuitenkin Kymi Fishing Oy  -opaspalvelun kehittämälle yrityksen kotisivujen (www.kymifishing.fi ) ja  siihen oleellisena osana liittyvän, lohen vapakalastukseen keskittyvän keskustelufoorumin
(www.salmonfever.fi) yhdistelmälle.

Kymi Fishingin sivustot on toteutettu monipuolisesti ja selkeästi.  Niillä kuvataan tarkasti yrityksen palvelutarjonta niin suomeksi, englanniksi  kuin venäjäksi, mikä on erityisen tärkeää Kymijoen suistossa lähellä Venäjän  rajaa toimivalle opaspalvelulle.

Erityisen ansiokkaita ovat sivuille liitetyt tarkat  kalastuspaikkakuvaukset sekä korkeatasoiset kalastusvideot, jotka ovat omiaan  houkuttelemaan asiakkaita Kymijoen suiston upeille kalastuskohteille.

Lohen ja taimenen vapakalastukseen sekä sen lieveilmiöihin keskittyvä
nettifoorumi puolestaan pyrkii jakamaan oman ilmoituksensa mukaan “parasta
mahdollista tietoa kalapaikoista, kalastustavoista ja kalastusvälineistä, niin
kotimaasta kuin maailmaltakin”. Sivuston aihealueet, topicit, ovat
yrityksen kalastusoppaiden tai muiden alan asiantuntijoiden isännöimiä, joten
keskustelut pysyvät monista muista alan foorumeista poiketen asialinjalla.