Kaaos

KAAOS – Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry

Vuonna 2005 ryhmä kalastusmatkailun kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja henkilöitä lähti rakentamaan kalastusmatkailuun erikoistunutta yksityistä kehittämisorganisaatiota. Vuonna 2006 perustettiin Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry, jossa mukana on jo koulutusorganisaatioita, alan johtavia henkilöitä, yrityksiä ja asiantuntijoita.

KAAOKSEN toiminnan lähtökohtia:

– asiakaslähtöisyyden painottaminen
– yhteistyön lisääminen
– laadun kehittäminen
– tiedon kerääminen, jalostaminen sekä jakaminen

Käytännössä tämä tarkoittaa:

– kalastusmatkailuyritysten/oppaiden rekisterin kehittämistä ja
ylläpitoa
– turvallisuuspankin perustamista ja toimialan muiden tarvittavien
tietokantojen kehittämistä ja ylläpitoa
– Kalastajan Maailma/Fishing in Finland-laatusertifioinnin
eteenpäinvientiä
– vuosittaisen kalastusmatkailuseminaarin järjestämistä
– oman julkaisusarjan perustamista
– opas- ja vientityöryhmän perustamista