2013 Innovaatiokilpailu

Kalastusmatkailun kehityspalkinnot 2013 jaettu

Uutta ilmettä kaudelle 2013 saaneeseen Kalastusmatkailun kehityspalkintokilpailuun saapui kaiken kaikkiaan 29 ehdotusta, joka merkitsi runsainta osanottoa tähän mennessä.

Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry. yhteistyökumppaneineen halusi tälle vuodelle laajentaa merkittävästi aiemmin innovaatiokilpailun nimellä käydyn kilpailun aihealuetta niin, että sen kautta saadaan palkittavaksi ja samalla julkisuuteen entistä enemmän kalastusta harrastuksena ja sitä kautta myös kalastusmatkailun houkuttavuutta Suomessa edistäviä hankkeita, keksintöjä, yhteisöjä, palveluyrityksiä ja yksityisiä toimijoita.

Tuomaristo piti monia saapuneita ehdotuksia erittäin mielenkiintoisina, ideoiltaan nykyaikaan sopivina, esimerkillisinä ja monenlaisia uusia ajatuksia herättävinä.

3000 euroa voitti Project FishRun

Yleisen sarjan voittajaksi ja Suomen Messusäätiön lahjoittaman 3.000 euron pääpalkinnon saajaksi valittiin Project FishRun -hanke, jonka tarkoituksena on kasvattaa yleistä tietoisuutta maamme luonnonvaraisten lohikalakantojen surkeasta tilanteesta ja kerätä yrityksiltä rahoitusta kipeästi vaadittavaan tutkimus- ja kunnostustyöhön.

Hankkeessa lohikalojen kutupaikkatutkimus, jossa kaloille asennetaan sijainnin ilmaisevat radiolähettimet, muuntautuu eräänlaiseksi urheilukilpailuksi, jossa yritykset voivat ostaa itselleen nimikkolähtöjä tai -osallistujia. Näin syntyy uusi, jännittävä ja mielenkiintoinen yleisölaji, jota voidaan seurata internetin kautta (http://projectfishrun.blogspot.fi/)

Kilpailut ovat hauska tapa perehtyä vakavaan ongelmaan ja levittää sanaa tärkeästä asiasta. Ihmiset saavat jännittää kalojen selviytymistä kutuvaelluksella yhdessä muiden fanien kanssa ja yritykset voivat auttaa keräämään tutkimusmäärärahoja uhanalaisten ja vaarantuneiden luonnonvaraisten kalakantojen puolesta ja samalla käyttää lähtöjä omaan markkinointi-viestintäänsä.

Voittanut ehdotus sisältää merkittävän laajan ja tärkeän yhteiskunnallisen toimintakonseptin, jolla voidaan edistää eri tahojen yhteistyötä luonnon hyväksi.

1.000 euroa esimerkilliselle yhteistyölle

Toisen sarjan tavoitteena oli palkita sellainen markkinointiteko, joka lisää ulkomaalaisten, erityisesti venäläisten matkustamista Suomeen kalastuksen merkeissä.

Tuomariston yksimielisellä päätöksellä Matkailun edistämiskeskuksen lahjoittama 1.000 euron kannustuspalkinto luovutetaan Helsinki Fishing -opaspalveluverkostolle, joka on kahdeksan tunnetun kalastuspalveluita tuottavan opasyrityksen yhteenliittymä.

Heidän tavoitteenaan on lisätä yhteistyöllä toimitusvarmuutta ja edistää kalastusmatkailua hanketoiminnalla, jossa painottuvat markkinointipanostukset pääkaupunkiseudulla sekä Pietarissa, Moskovassa, Tallinnassa ja Riiassa.  Helsinki Fishingillä on yhteinen logo, kotisivut ja facebook-sivut. Lisätiedot www.helsinkifishinguide.com.

Tuomariston mielestä kalastusmatkailussa toimivat erityisosaajat ja ammattioppaat, joita on laajasti koulutettu viime vuosina, voisivat verkottua tiiviimmäksi kokonaisuudeksi yrityslähtöisesti. Tällä varmistetaan kalastuspalvelujen tasalaatuisuus ja palvelujen saatavuus. Palvelujen löytäminen myös helpottuu yhteistoiminnan kautta.

Vastikään perustettu Helsinki Fishing – kalastusopasverkosto on erittäin hieno esimerkki tällaisesta yhteistyöstä ja tuomaristo soisi esimerkin laajenevan kattamaan koko Suomea.

Lisätietoja Kalastusmatkailun kehityspalkintokilpailusta antaa Juha Kemppainen, Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry:n hallituksen puheenjohtaja, puh.050 5055369, juha.kemppainen@matkailunkehitys.com.

 

Palkinnot jaettiin Helsingin messukeskuksessa 8.3.2013 klo. 13.00.

 

 

Vastaavan kilpailun aiemmat voittajat

2011/2012 Otto Blomqvist: Kalastus vetovoimatekijäksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä

2010 Henrik Rehbinder: ”Kalastusopas catering”

2009 Tero Tuulensuu: Ison ryhmän heittokalastusvene

2008 Tärppidiplomi – muisto asiakkaalle saaliista