NYKYTILANNE

Suomalainen kalastusmatkailu elää kehitysvaihetta, jossa tuote- ja palveluvaatimukset muuttuvat asiakastarpeiden ja toimialan muutosvoimien ohjaamina. Kalastusmatkailua on aikaisemmin leimannut harrastelijamaisuus. Kalastusmatkailupalveluiden tarjonta on pirstaloitunutta. Toimijoiden lähtökohdat, työura sekä asenteet ovat joidenkin toimijoiden osalta edelleen puutteellisia. Toimintaan valmistava yhtenevä peruskoulutus takaa nyt oppaille virallisen kalastusoppaan ammattinimikkeen ja tutkinnon. Yrityksiä palvelee ja kehittää Kalastajan Maailma / Fishing in Finland -laatusertifiointi ja -koulutus.

Kalastusmatkailun kysynytä kasvaa ja uusia yrityksiä tulee jatkuvasti alalle. Kalastuksen merkitys matkailulle ja varsinkin maaseudulle on merkittävä. Suomalaisen kalastusmatkailun menestys perustuu saariston, järvialueiden ja jokien hyvään kalastolliseen tilaan. Hyvät kalavedet ovat alan yritystoiminnan keskeinen edellytys sekä vetovoimatekijä asiakkaille. Kalastusmatkailua tulee kehittää ympärivuotisena 4 vuodenaikaan perustuen, kaikin eri kalastusmuodoin.