KEHITTÄMINEN

Kalastusmatkailun toimialan rakentaminen on vasta aluillaan. Kuitenkin sen liikevaihdon arvioidaan nousevan 100-150 miljoonaan euroon ja työllisyysvaikutustenkin ehkä tuhansiin henkilötyövuosiin. Markkinoinnissa toimiala on lapsen kengissä. Ajankohtaisia kehitettäviä ovat itse tuotteet, tuotteiden lisäarvopalvelut ja tasainen kokonaislaatu sekä koko vientitoiminta, matkanjärjestäjäyhteistyö ja uuden teknologian käyttö.

Miltei kokonaan huomiota vaille ovat jääneet markkinoinnin ja tuotannon tukijärjestelmät. Koulutus on vasta kehittymässä ja toimialatutkimus on olematonta. Kalastusmatkailuprojektit on koordinoitava nykyistä paremmin ja niiden tuloksista tiedottaminen yrittäjälle on keskeisen tärkeätä. Vesien lupakäytäntö hylkii ammattimaista matkailukalastusta.