YHTEISTYÖ TOI VOITON KALASTUSMATKAILUKILPAILUSSA

Arvovaltainen kalastusmatkailun asiantuntijaraati valitsi Vuoden 2015 kalastusmatkailuyritykseksi yhteishankkeen, jonka taustalla on kaksi tunnettua suomalaista koskikalastuskeskusta, Läsäkosken kartano Oy  ja  Lohimaa Fish & Travel Oy. Visit Finlandin lahjoittaman pääpalkinnon arvo on 3000 euroa.

Trout Splash joint contractual venture -yhteishanke perustuu tarkasti säädeltyyn perhokalastukseen ja koskikalastusvesien kestävään käyttöön, sillä molemmissa kohteissa tuetaan samalla uhanalaista, vaeltavaa järvitaimenkantaa. Toimintamalli ja yhtiöiden kehittämä konsepti ovat kestävän käytön perusteiltaan esimerkillisiä kopioitavaksi kaikille muillekin virtavesien kalastuskohteille ja toimijoille.

Tuote koostuu kuuden päivän mittaisesta ohjelmasta, jonka aikana asiakas pääsee vaihtamaan Läsäkoskelta Lohimaan vesille tai päinvastoin ja saa näin tutustua kahteen Suomen parhaimmista ja houkuttelevimmista kalastusympäristöistä ohjatusti. Tuote on suunnattu erityisesti keskieurooppalaisille ympäristö- ja laatutietoisille sekä luontoarvoja kannattaville perhokalastajille ja sitä markkinoimaan on haettu ulkomaisia matkanjärjestäjiä.

Asiakas saa käynnistään muistoksi diplomin, josta ilmenee hänen osallistuneen suomalaisen luonnonvaraisen taimenen suojeluun.

Vuoden 2015 kalastusmatkailuyritys:

Läsäkosken kartano Oy:n ja Lohimaa Fish & Travel Oy:n yhteishanke Trout Splash joint contractual venture

KUNNIAMAININTA KALASTUSMATKAILUN KEHITTÄMISESTÄ                                                                            

Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry:n kokoama asiantuntijaraati päätti lisäksi antaa erityisen kunniamaininnan pääkaupunkiseudulla toimivalle Fishing Lords Oy:lle pitkäjänteisestä ja merkittävästä työskentelystä Suomen kalastusmatkailun kehittämiseksi.

Fishing Lords Oy on nykyisin Suomen suurin kalastusmatkailuyritys, jonka toiminta alkoi vuonna 2000. Toimintansa aikana yritys on luonut laatutietoisuuden edelläkävijänä ja kouluttajana suuntaviivoja koko alalle, toiminut lukuisten kalastusmatkailuyritysten hautomona ja omalta osaltaan ollut nostamassa esiin hyvää kalastuskulttuuria ja kestävän kehityksen arvoja opastoiminnassa.

Tunnusomaista Fishing Lords Oy:n toiminnalle on ehdoton luotettavuus ja asiakasosaaminen. Yritys kykenee muun muassa viemään yli sata asiakasta tavoittelemaan kalastuselämyksiä samana päivänä, mikä on Suomen oloissa ainutlaatuista.

Lisätietoja antavat:

Matti Huitila, Läsäkosken Kartano Oy, matti.huitila@lasakoski.fi, 0400 401628

Carl-Olof Lindholm, Fishing Lords Oy, kalle.lindholm@fishinglords.fi, 040 5899513